1 ПИН

  • LCA50PB Конектор за голям ток

    LCA50PB Конектор за голям ток / Електрически ток: 40A-98A

    Най-голямото предимство на съединителя за електрическо превозно средство против откачване е, че при шофиране по неравни пътища, съединителят за електрическо превозно средство против откачване може ефективно да осигури нормалното шофиране на електрически превозни средства.Уникалният дизайн против отделяне може ефективно да предотврати разхлабването на конекторите поради силен удар, което води до внезапно спиране на електрически превозни средства.Той значително защитава пътната безопасност на електрическите превозни средства и избягва опасностите.

  • LCA50 Конектор за голям ток

    LCA50 Конектор за голям ток / Електрически ток: 40A-98A

    Тъй като електронното оборудване става все по-сложно, се изискват все повече и повече аксесоари, което води до все по-интензивни вериги и аксесоари на PCB.В същото време изискванията за качество на конектора за голям ток на PCB също са подобрени.Amass PCB високотоков конектор използва контакт от червена мед и слой сребърно покритие, което значително подобрява токопреносната производителност на PCB високотоков конектор, а разнообразните методи за инсталиране могат да отговорят на нуждите за инсталиране на различни клиенти.